Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 18-02-2019

Znak: RI.271.3.2019                                                               

Brzeziny, dnia 18.02.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 26 600,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:


Pełna treść informacji

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej