Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 12-03-2019

Brzeziny, dnia 12.03.2019 r.

Znak:RI.271.4.2019                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

 

Zadanie nr 1Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze  zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 Pełna treść unieważnienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej