Przetargi

Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach.

calendar 05-07-2019

 Znak: RI.271.11.2019                                                                     

Brzeziny, dnia 05.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

APIS Polska Sp. z o.o. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 85Pełna treść zawiadomienia


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej