Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

calendar 26-07-2019

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINYinformuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 30 m² stanowiącego część działki nr 2511/5, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10, przeznaczonej do bezprzetargowego oddania w najem do 31 grudnia 2019 r. na rzecz właściciela naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 26 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej