Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 29-07-2019

Znak: RI.271.13.2019                                                                       

Brzeziny, dnia 29 lipca 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 934 644,51 zł brutto.


Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej