Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 21-08-2019

Brzeziny, dnia 21 sierpnia 2019 r.       

Znak: RI.271.13.2019                                                          

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

  

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

 


Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej