Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 05-09-2019

Znak: RI.271.14.2019                                                                     Brzeziny, dnia 05.09.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

„ANDRO+” Roman Fijałkowski, 95-060 Brzeziny ul. Aleksandra Fredry 43Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej