Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 13-09-2019

Brzeziny, dnia 13.09.2019 r.

Znak:RI.271.14.2019                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

 

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze  zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.Pełna treść unieważnienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej