Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 30-09-2019

Znak: RI.271.18.2019                                                                     Brzeziny, dnia 30.09.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

 

Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Truck Export – Import Wynajem Sp. z o.o. ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa

 


Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej