Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 02-10-2019

Znak: RI.271.19.2019                                                             

Brzeziny, dnia 02 października 2019 r.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 920 000,00 zł brutto.

 

Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej