Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 08-10-2019

Znak: RI.271.21.2019                                                             

Brzeziny, dnia 08 października 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 987 724,06 zł brutto.Pełna treść informacji

oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej