Przetargi

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

calendar 11-10-2019

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 228/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 8 października 2019 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy                w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043521/4

Cena wywoławcza – 32.800,00 zł, wadium – 5.000,00 złPełna treść ogłoszenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej