Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 25-10-2019

Znak: RI.271.17.2019                                                                     Brzeziny, dnia 25.10.2019 r.

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:       

„Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 824 127,08 zł brutto.Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej