Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 23-12-2019

Znak: RI.271.26.2019                                                                         

Brzeziny, dnia 23.12.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021.
ZADANIE I  – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW

 

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  Oddział w Łodzi

93-281 Łódź al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej