Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 27-01-2020

Znak: RI.271.1.2020                                                   Brzeziny, dnia 27 stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  


Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej