Przetargi

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

calendar 31-01-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,  oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:

1. 1857/9 o pow. 7662 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00016783/0

Cena wywoławcza – 417.760,00 zł, wadium – 30.000,00 zł

 

2. 2958/23 o pow. 2337 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0

Cena wywoławcza – 124.880,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2020 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.45 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 31 marca 2020 r. włącznie. 


Pełna treść ogłoszenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej