Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 03-02-2020

Znak: RI.271.2.2020                                                                    

Brzeziny, dnia 03.02.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” – wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.  

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitalowej 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej