Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

calendar 06-02-2020

Znak: RI.271.1.2020                                                                       Brzeziny, dnia 06.02.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

Zadanie nr 1 - Zakup mebli i wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” (w tym wyposażenie sal dla dzieci/sypialni, toalet, szatni, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi).

  

 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  w powyższym postępowaniu na Zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25.


Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej