Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 12-02-2020

Brzeziny, dnia 12.02.2020 r.                                          

Znak:RI.271.1.2020                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

 

Zadanie nr 2 – Zakup mebli i wyposażenia kuchni oraz przygotowalni mleka żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

 

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.Pełna treść zawiadomienie

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej