Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 13-02-2020

Znak: RI.271.4.2020                                                            

Brzeziny, dnia 13.02.2020 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.Pełna treść informacji

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej