Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Jesteśmy jednym z niewielu samorządów w skali kraju, który dla całego obszaru miasta opracował i wdrożył miejscowe plany zagospodarowania terenu.

Plany miejscowe, a tym bardziej proces ich tworzenia i zmiany są złożonymi zagadnieniami, wśród których często trudno się odnaleźć. Plany są jednak aktami prawnymi i jak każde inne źródło prawa w mniejszym lub większym stopniu wpływają na nasze codzienne życie, kształtując przestrzeń w której żyjemy.

Z tego też powodu pragniemy podzielić się z Państwem opracowaniem, które w przystępny sposób przybliży zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym.

Przewodnik, przygotowany przez Fundację Napraw Sobie Miasto, skierowany jest do każdego, kto chciałby się dowiedzieć, czym jest planowanie przestrzenne i jak można się zaangażować w tworzenie dokumentów planistycznych. Autorzy prostym językiem tłumaczą, czym są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium, jak powstają i jakie mają znaczenie dla otoczenia. Na czytelnych schematach pokazana jest procedura planistyczna i momenty przeznaczone na włączenie się w prace wszystkich mieszkańców i użytkowników danej przestrzeni.

Publikacja powstała w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców” (źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/przewodnik-po-planowaniu-przestrzennym/).

Przewodnik po planowaniu przestrzennym do pobrania

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej