Rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

 • Tadeusz Barucki


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brzeziny

 • Zofia Krawczyk


Skład Rady Miasta Brzeziny

 1. Tadeusz Barucki
 2. Zbigniew Bączyński
 3. Dariusz Guzek
 4. Krzysztof Jeske
 5. Grzegorz Kędzia
 6. Tadeusz Klimczak
 7. Zofia Krawczyk
 8. Andrzej Kurczewski
 9. Grzegorz Maślanko
 10. Przemysław Maślanko
 11. Jakub Piątkowski
 12. Grażyna Pietrasik
 13. Ilona Skipor
 14. Maciej Sysa
 15. Daniel Szymczak

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej