Rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Grzegorz Maślanko


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Tadeusz Barucki


Skład Rady Miasta Brzeziny

 

  1. Barucki Tadeusz
  2. Durański Adam
  3. Guzek Dariusz Krzysztof
  4. Kornecki Roman Janusz
  5. Maślanko Grzegorz Piotr
  6. Maślanko Przemysław Adam
  7. Matyszczak Marek
  8. Nowański Janusz
  9. Polewczak Małgorzata
  10. Rdesińska Marieta Katarzyna
  11. Redlińska Ilona
  12. Sienkiewicz Krzysztof
  13. Sobińska-Chruścielewska Dorota
  14. Sokołowska Anna Maria
  15. Szymczak Daniel Radosław 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej