Rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Grzegorz Maślanko


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Tadeusz Barucki


Skład Rady Miasta Brzeziny


      1. Barucki Tadeusz
     2. Durański Adam
     3. Guzek Dariusz Krzysztof
     4. Matyszczak Marek
     5. Maślanko Przemysław Adam
     6. Maślanko Grzegorz Piotr
     7. Piątkowski Jakub Marek
     8. Polewczak Małgorzata
     9. Rdesińska Marieta Katarzyna
    10. Sienkiewicz Krzysztof
    11. Sobińska-Chruścielewska Dorota
    12. Sokołowska Anna Maria
    13. Szymczak Daniel Radosław
    14. Zrobek Daniel


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej