Rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Grzegorz Maślanko


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Tadeusz Barucki


Skład Rady Miasta Brzeziny

 

  1. Barucki Tadeusz
  2. Durański Adam
  3. Guzek Dariusz Krzysztof
  4. Maślanko Grzegorz Piotr
  5. Maślanko Przemysław Adam
  6. Matyszczak Marek
  7. Nowański Janusz
  8. Polewczak Małgorzata
  9. Rdesińska Marieta Katarzyna
  10. Redlińska Ilona
  11. Sienkiewicz Krzysztof
  12. Sobińska-Chruścielewska Dorota
  13. Sokołowska Anna Maria
  14. Szymczak Daniel Radosław 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej