Rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Grzegorz Maślanko


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny

  • Tadeusz Barucki


Skład Rady Miasta Brzeziny

 1. Barucki Tadeusz
 2. Durański Adam
 3. Guzek Dariusz Krzysztof
 4. Kornecki Roman Janusz
 5. Matyszczak Marek
 6. Maślanko Przemysław Adam
 7. Maślanko Grzegorz Piotr
 8. Piątkowski Jakub Marek
 9. Polewczak Małgorzata
10. Rdesińska Marieta Katarzyna
11. Sobińska-Chruścielewska Dorota
12. Sokołowska Anna Maria
13. Szymczak Daniel Radosław

 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej