RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W dniu 2 września 2020 roku Miasto Brzeziny otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.373.449,00 PLN. Przyznane środki w ramach pierwszej puli środków zostaną przeznaczone na realizację planowanych jak i już trwających zadań inwestycyjnych w naszym mieście.

 

 

Miasto Brzeziny otrzymało 12.000.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt polega na budowie nowego kanału deszczowego w Brzezinach celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na terenie miasta. Inwestycja będzie realizowana w obrębie ulic Mickiewicza i Lasockich.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej