RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W dniu 2 września 2020 roku Miasto Brzeziny otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.373.449,00 PLN. Przyznane środki w ramach pierwszej puli środków zostaną przeznaczone na realizację planowanych jak i już trwających zadań inwestycyjnych w naszym mieście.

 

 

Miasto Brzeziny otrzymało 12.000.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt polega na budowie nowego kanału deszczowego w Brzezinach celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na terenie miasta. Inwestycja będzie realizowana w obrębie ulic Mickiewicza i Lasockich.

 

 

W ramach III konkursu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Miasto Brzeziny otrzymało 1.780.000,00 zł dofinansowania na realizację trzech projektów przedstawionych w poniżej tabeli.

 

Lp.

Nazwa projektu

Przedmiot inwestycji

Całkowita wartość zadania

Przyznana kwota dofinansowania

1

Poprawa stanu dróg nieutwardzonych
w Brzezinach – etap I

(ul. Polna)

Przebudowa ciągu ul. Polnej na odcinku 600 mb. obejmująca położenie nawierzchni asfaltowej
z podbudową, odwodnieniem, budową chodnika na długości 130 mb oraz montażem elementów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.

1.000.000,00

500.000,00

2

Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach

Ekologiczna modernizacja miejskiej pływalni
w Brzezinach, obejmująca montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 KW na dachu budynku wraz z pracami przygotowawczymi w zakresie dachu, wymiana rury zjeżdżalni na ocieploną wraz z pracami modernizacyjnymi, wymiana zbiorników przelewowych i filtrów w technologii uzdatniania wody basenowej i wykończeniowe prace wewnętrzne w obrębie łazienek i szatni z wymianą szafek na sterowane elektronicznie.

1.050.000,00

1.000.000,00

3

Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego
w Brzezinach
wraz z budową placu zabaw
i infrastrukturą towarzyszącą

Budowa bezpiecznego placu zabaw, w skład którego wejdą m.in. stół okrągły, ścianki wspinaczkowe, most linowy, huśtawki (w tym wagowa integracyjna), bujaki na sprężynach, piaskownica, tablica kredowa, ścianki funkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

500.000,00

280.000,00

RAZEM

2.550.000,00

1.780.000,00

 

 

 

Miasto Brzeziny zrealizowało inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego
w Brzezinach.

Zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zostało wykonane korytowanie gruntu, podbudowa ze stabilizacją oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku 269 m (warstwa wiążąca grubości 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm), obustronne pobocza oraz odmulenie rowów. Dokonano regulacji wysokościowej wjazdów oraz kanałów i zaworów wodociągowych.

Dofinansowanie: 450.952,16 PLN.

 

Miasto Brzeziny zrealizowało inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach
– I etap.

Zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na długości 991,46 m i szerokości ok. 5 m. Wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni warstwą kruszywa, warstwy z betonu asfaltowego: wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. Pochylenie poprzeczne obustronne 2%. Wykonano obustronnie pobocze o szerokości 0,50 m. Dokonano ścinki poboczy i odmulenia rowów na remontowanym odcinku.

Dofinansowanie: 421.717,85 PLN.

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej