Rzemiosło ludowe i gotowanie tradycyjne szansą na wzrost poziomu integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Miasto Brzeziny

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Muzeum Regionalne w Brzezinach realizuje projekt:
„RZEMIOSŁO LUDOWE I GOTOWANIE TRADYCYJNE SZANSĄ NA WZROST POZIOMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO BRZEZINY”


Całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowanych i kwota dofinansowania: 50.000 PLN Termin realizacji projektu : 01.10.2010 r. – 31.05.2011 r. Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów z rzemiosła ludowego (hafciarstwa, garncarstwa, koronkarstwa i wikliniarstwa) oraz z nauki gotowania tradycyjnego w szczególności potraw kuchni regionalnej dla osób w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lata w tym dla osób niepełnosprawnych jak również osób w pełni sprawnych nieaktywnych zawodowo oraz dla zatrudnionych, którym grozi utrata pracy. Po zakończeniu wszystkich warsztatów zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne, w ramach którego zostaną przygotowane stragany ekspozycyjne, na których uczestnicy warsztatów będą prezentowali rezultaty swoich prac. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Miasto Brzeziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i osób, którym realnie grozi utrata pracy z terenu gminy Miasto Brzeziny. Bliższe informacje nt projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Brzezinach (ul Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny)


Człowiek – najlepsza inwestycja

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej