Sport

Boiska Sportowe „Orliki”

calendar 02-07-2013

Ogólnodostępne, bezpłatne  kompleksy boisk sportowe w naszym mieście powstały, dzięki rządowemu programowi  „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz popularyzacja rodzinnych zawodów sportowych to główne założenia rozbudowy infrastruktury sportowej.

 

Wykonawcą boiska „Zielonka” na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 (wzdłuż ul. Fredry) jest firma MM Group Sp. z o.o. z Krakowa.  Natomiast „Orlik Arena” przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum  – wykonało konsorcjum firm MPG Sp. z o.o. z Łodzi oraz Saltex-oy z Finlandii.

 

„Orliki składają się z dwóch boisk. Jedno przeznaczone do gry w piłkę nożną o wymiarach 26m x 56m, drugie wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  -  wymiary 15,1m x 28,1m przeznaczone do gry w koszykówkę oraz piłkę siatkową. Ponadto w skład obiektów wchodzi także murowany budynek o powierzchni ponad 60 metrów składający się z dwóch modułów, w którym znajdą się dwie umywalnie, szatnie, toalety oraz pomieszczenie dla trenerów i magazynowe, stanowiące zaplecze boisk. Na całym kompleksie znajduje się instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

Koszty budowy brzezińskich „Orlików” wraz z przygotowaną dokumentacją projektową i poborami inspektora nadzoru wyniosły około 2,6 miliona złotych, z których ponad 1,6 mln pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa i samorządu województwa łódzkiego.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej