Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im.Kazimierza Wielkiego
ul. Moniuszki 21
95 – 060 Brzeziny
tel. 46 874 21 50,  506 197 320
e-mail: sp1brzeziny@gazeta.pl
www.sp1brzeziny.pl

 


Dyrektor szkoły: Zbigniew Zieliński

 

Charakterystyka placówki:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach to  najstarsza istniejąca placówka oświatowa w naszym mieście. Można by rzec: „szkoła –matka”, gdyż w jej murach zaczynały swoją pracę m. in.: Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3. Wykształciła  kilka pokoleń miejscowej ludności. Powstanie budynku przypada na wiek XX, gdyż dokładnie 23 września 1934r. dokonano uroczystego poświęcenia szkoły. Tragiczne wydarzenia z 1939r. spowodowały, że placówka funkcjonowała tylko od 4 X 1939r. do 17 I 1940r. W budynku mieściła się szkoła niemiecka, a obiekt przejściowo stał się siedzibą sztabu i szpitala niemieckiego.
Po zakończeniu II wojny światowej,  SP Nr 1 użyczała gościny Zasadniczej Szkole Metalowej, Zasadniczej Szkole Odzieżowej, Liceum Ekonomicznemu, Szkołom Podstawowym Nr 2 i 3 oraz Szkole Muzycznej.
Ważnym momentem  było nadanie sztandaru oraz imienia Wincentego Matuszewskiego, a także odsłonięcie pamiątkowej tablicy wieloletniego kierownika szkoły -  Władysława Janusza. Wydarzenie to miało miejsce podczas obchodów 60-lecia istnienia placówki - 14.10.1994 r.
Szczególnym wyróżnieniem było nadanie przez Kuratorium Oświaty w Skierniewicach tytułu Szkoły Promującej Zdrowie. Wydarzenie to miało miejsce w czerwcu 1998 r.
W swojej historii placówka odnosiła także zaszczytne sukcesy sportowe, jak chociażby wicemistrzostwo wojewódzkie w lekkiej atletyce.
Dwukrotnie szkoła uzyskała tytuł mistrzów województwa w piłce nożnej, a potwierdzeniem doskonałej kondycji placówki był tytuł wicemistrzów województwa w biegach przełajowych. Wyróżnieniem stało się nagrodzenie szkoły w dziedzinie najaktywniej działających samorządów uczniowskich.
Od 01.09.2001 r. funkcję dyrektora szkoły objął Zbigniew Zieliński. W miarę upływu lat zmieniała się kadra pedagogiczna, a placówka swoje oblicze. Dzięki funduszom uzyskanym od władz miasta przeprowadzono generalną modernizację budynku, obecnie na terenie szkoły powstaje obiekt sportowo  - rekreacyjny „Orlik”.
Dzięki doskonałemu usytuowaniu, świetnym warunkom lokalowym i bogatej bazie dydaktycznej, szkoła stwarza warunki dla rozwoju dzieci aktywnych, otwartych i komunikatywnych.
Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Oprócz kół zainteresowań z poszczególnych przedmiotów nauczania w „Jedynce” funkcjonuje Klub Europejski, zajęcia szachowe, dziennikarskie, turystyczno - krajoznawcze i teatralne. Powodzeniem cieszą się spotkania szkolnego koła LOP i klubu ”Wiewiórka” oraz treningi różnorodnych dyscyplin sportowych.
Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej i audiowizualnej.
„Jedynka” kształci w duchu uniwersalnych wartości, przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego odbioru współczesnej rzeczywistości.    
Nauczanie i wychowanie organizowane jest poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i wyjazdy dydaktyczne.
Imprezami, które na stałe wpisały się już do kalendarza szkolnych uroczystości są tradycyjne „Bogusy” oraz organizowany corocznie z wielkim rozmachem Dzień Rodziny.
Celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i osiągnięciami uznania i szacunku społeczności lokalnej.
„Jedynka” to szkoła tworząca zintegrowane środowisko, miejsce gdzie społeczność jest  twórcza i przede wszystkim przyjazna, hołdująca tradycji i nowoczesności jednocześnie.


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej