Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 im A. Frycza Modrzewskiego
ul. Sienkiewicza 17
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 23 72
e-mail: sp2brzeziny@o2.pl 
www.sp2brzeziny.edupage.org


Dyrektor szkoły: Ilona Bieńkowska


Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach powstała 1 września 1961 roku. Tworzyli ją ludzie, dla których celem nadrzędnym było zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki oraz najwyższej jakości kształcenia i wychowania.
Najważniejsze daty z historii szkoły:
1 września 1961r. – decyzja o utworzeniu szkoły
2 października 1961r. – oddanie do użytku  nowego budynku szkoły. Funkcję kierownika objął  Mieczysław Michalski
24 października 1961r. – nadanie szkole imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
W latach 1974- 1977 pełni funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej
Od 1977 r.  szkole przywrócono status Szkoły Podstawowej.

Dzisiejsza szkoła to placówka  nowoczesna, otwarta na ludzi, idąca z duchem czasu, postępem cywilizacji i techniki, mogąca poszczycić się wysoko wykwalifikowaną  i profesjonalną kadrą nauczycielską. Nauczyciele i wychowawcy to ludzie z pasją, nieustannie doskonalący swoje umiejętności zawodowe. To dzięki ich oddaniu i poświęceniu DWÓJKA postrzegana jest w  środowisku lokalnym jako szkoła przyjazna dzieciom.
Nasze osiągnięcia:
- Wysoki poziom kształcenia poparty sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
- Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów w ogólnopolskim sprawdzianie klas szóstych mieszczące się w granicach wyników wyżej średnich i wysokich w skali OKE.

Zapewniamy:

- Szkołę bezpieczną, przyjazną, stymulującą rozwój uczniów, otwartą na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,
- Miłą i serdeczną atmosferę sprzyjającą nauce, zabawie i twórczej pracy,
- Wysoki poziom nauczania, jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,
- Wszechstronny, harmonijny rozwój ucznia,
- Opiekę świetlicową, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną,
Oferujemy:
- Zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwój zainteresowań,
- Zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w przypadku trudności w nauce,
- Naukę w klasach integracyjnych, zajęcia gimnastyki korekcyjnej i terapii pedagogicznej,
- Udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych,
- Doskonalenie techniki pływania na zajęciach basenowych,
- Naukę w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej