Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta

 

Gmina Miasto Brzeziny zakończyła realizację projektu
pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach,
który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Projekt pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach obejmował kompleksowe termomodernizacyjne prace remontowo-budowlane polegające na:
1. Ociepleniu ścian zewnętrznych budynku bez naruszenia jego konstrukcji,
2. Ociepleniu stropodachu wentylowanego,
3. Częściowej wymianie stolarki okienno-drzwiowej,
4.Wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość projektu: 1.019.553,10 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 851.137,10 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 345.391,42 PLN

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej