Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

 

Gmina Miasto Brzeziny zakończyła realizację projektu
pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,
który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach obejmował kompleksowe termomodernizacyjne prace remontowo-budowlane realizowane w ramach dwóch kontraktów.

Pierwszy kontrakt obejmował prace polegające na:
1. Naprawie dachu,
2. Naprawie wentylacji grawitacyjnej - dobudowie kominów oraz instalacji odgromowej,

Drugi kontrakt obejmował prace polegające na:
1. Wymianie okien,
2. Ociepleniu ścian,
3. Wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość projektu: 1.993.073,53 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1.635.249,29 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 1.389.961,89 PLN

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej