Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57
tel./fax. : 46 874 36 25
e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl
www.tbsbrzeziny.pl

 


 

Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest jednym z głównych zadań Gminy, dlatego też w celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta i okolic Rada Miasta powołała do życia Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. . Spółka rozpoczęła działalność 01.11.1999.
Zgodnie z powyższą misją Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. jako firma non profit zajmuje się budową mieszkań na wynajem oraz zarządzaniem nieruchomościami w imieniu właścicieli. Firma zajmuje się ponadto zastępstwem inwestorskim. Głównym celem naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych średniozamożnych mieszkańców Brzezin i okolic. Dążymy do tego, aby podaż mieszkań dla osób o określonym zasobie portfela wyrównała się z istniejącym popytem. Zadaniem naszej firmy jest tak działać, by kierować się nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim społecznymi.  TBS dąży do tego, aby:
•    Zapewniać niskie koszty pozyskania lokalu mieszkalnego oraz najkorzystniejsze warunki wynajmu.
•    Oferować na rynku najatrakcyjniejsze lokale użytkowe.
•    Być najbardziej profesjonalną firmą zarządzającą nieruchomościami.
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
I.    Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 5 a oddany do użytkowania w 2003 r.
Budynek ten, to obiekt 3,5 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym. Zawiera 16 mieszkań, wózkownię, wiatrołap, klatkę schodową. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 29,7º. Budynek zrealizowany został w modułowym systemie szkieletu stalowego.
II.    Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 5 b oddany do użytkowania w 2011r.
Budynek ten, to obiekt 3,5 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym. Zawiera 15 mieszkań, wózkownię, wiatrołap, klatkę schodową. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 29,7º. Budynek zrealizowany został w modułowym systemie szkieletu stalowego.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej