Kontakty »   Urząd Miasta Brzeziny  

Urząd Miasta Brzeziny

Urząd Miasta Brzeziny

95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

tel. 46 874 22 24
fax. 46 874 27 93

 

e-mail: sekretariat@brzeziny.pl

skrzynka podawcza ePUAP 1021011/skrytka


Miasto Brzeziny
NIP: 833-00-05-565
REGON: 750148615

 

URZĄD MIASTA BRZEZINY
NIP: 833-13-57-473
REGON: 000524192

 

Urząd pracuje:

 1. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do godz. 16:00;
   we wtorki, od godz. 8:00 do godz. 17:00 z tym, że:
        - Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy wydziałów,   od godz. 9:00 do godz. 17:00,
        - pozostali pracownicy od godz. 8:00 do godz. 16:00;
 2. Od poniedziałku do niedzieli w systemie jednozmianowym w godz. 8:00 – 16:00 - dla  strażników Straży Miejskiej, według odrębnego miesięcznego harmonogramu przedkładanego Burmistrzowi, z zachowaniem norm czasu pracy określonych w § 27ust. 2 Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny.
 3. Dla kierownika USC i zastępcy kierownika USC i zastępcy kierownika USC, w tygodniu gdy dzień wolny od pracy jest dniem roboczym, pracownik w zamian otrzymuje inny dzień wolny, w tygodniu poprzedzajacym lub nastepującym dzień pracy, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału.

 

 

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miasta Brzeziny

 

Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382*

 

NAZWA KOMÓRKI TELEFON

Wydział Organizacji i Projektów Projektów Rozwojowych - sekretariat

Biuro Projektów Rozwojowych

46 874 22 24
fax. 874 27 93
Sekretarz Miasta 46 874 35 07
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 46 874 28 10
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Obsługa Rady Miasta 46 874 33 92
Skarbnik Miasta 46 874 23 68
Wydział Finansowy 46 874 35 29
Wydział Zarządzania Jednostkami 46 874 31 02
Wydział Finansowy
Centrum Usług Wspólnych
46 874 35 29
Wydział Finansowy
Referat Podatkowy
46 874 28 97
Biuro Inżyniera Miasta 46 874 22 35
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 46 874 26 67
Imię i Nazwisko (*):

Telefon:

Adres e-mail (*):

Treść wiadomości (*):

Przepisz kod z obrazka (*):
token

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej