Urzędy i instytucje

Nazwa instytucji Adres Kierownik jednostki Telefon/Fax
Przedszkole Nr 1 Brzeziny,
ul. Konstytucji 3-go Maja 1
Elżbieta Ostrowska 46 874 47 18
Przedszkole Nr 3 Brzeziny,
ul. Moniuszki 15
Agnieszka Gazda 46 874 24 54
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brzeziny,
ul. Moniuszki 23
Zbigniew Zieliński 46 874 21 50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 17
Ilona Bieńkowska 46 874 23 72
Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzeziny,
ul. Bohaterów Warszawy 4
Jolanta Nielepkowicz 46 874 24 42
Muzeum Regionalne Brzeziny,
ul. Piłsudskiego 49
Paweł Zybała 46 874 33 82
Miejska Biblioteka Publiczna Brzeziny,
ul. Św. Anny 36
Danuta Bączyńska 46 874 21 93
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeziny,
ul. Św. Anny 57
Teresa Kwiecień 46 874 02 80
Centrum Kultury Fizycznej Brzeziny,
ul. Kulczyńskiego 9
Daniel Nawrocki 46 875 26 46
46 875 26 57
Miejski Dom Kultury
Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 10/12
 Joanna Kędzia-Kamińska 46 874 31 31
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Brzeziny,
ul. Modrzewskiego 12
  46 874 46 08
46 874 42 83
Zakład Usług Komunalnych Brzeziny,
ul. Przemysłowa 14
Janusz Cywiński 46 874 32 84
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Brzeziny,
ul. Św. Anny 57
 Ewa Mądra-Chojka 46 874 36 25
46 874 26 21
Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeziny,
Głowackiego 7/11
Paweł Kupiński
Jerzy Kuziemski
46 874 41 22
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM" Brzeziny,
Głowackiego 30B
Tadeusz Barucki 46 874 13 80
 
Komenda Powiatowa Policji Brzeziny,
ul. Konstytucji 3-go Maja 3

insp. Marcin Grzelak

46 874 03 00
46 874 03 48
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzeziny,
ul. Ludwika Waryńskiego 55
bryg. Dariusz Guzek 46 874 26 24
46 874 31 80
Ochotnicza Straż Pożarna Brzeziny,
ul. Reformacka 9
dh Marcin Białobrzeski 46 874 18 98
 
Szpital Specjalistyczny Brzeziny Brzeziny,
ul. M. C. Skłodowskiej 6
  46 874 20 02
46 874 26 06
Przychodnia Rejonowa Brzeziny,
ul. Bohaterów Warszawy 1
  46 874 31 51
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Brzeziny,
ul. Reformacka 3
Elżbieta Szklarek 46 874 24 51
46 874 33 30
 
Starostwo Powiatowe Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16
Renata Kobiera
Ryszard Śliwkiewicz
46 874 11 11
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 11
Marian Przytulski
Krzysztof Grzeszczak
Ryszard Kuląg
46 874 12 85
Powiatowy Urząd Pracy Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 11
Anna Wiśniewska 46 874 25 23
46 874 11 80
Urząd Skarbowy Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16
Wioletta Meszka 46 874 30 11
46 874 21 05
46 874 21 77
Urząd Statystyczny Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 14
Anna Rutkowska 46 874 29 11
46 874 23 23
Prokuratura Rejonowa Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 9
Anna Witkowska – Czapnik
Małgorzata Misiak – Bieniaszczyk
46 874 31 90
Sąd Rejonowy Brzeziny,
ul. Waryńskiego 34

Joanna Rezler-Wiśniewska

46 875 21 50

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej