Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach

 

 

Dotyczy umowy RPLD.10.01.00-10-C009/19-00 z 21 maja 2020 r.

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Utworzenie 43 nowych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach
(Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 w żłobku w Brzezinach poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki przez 23 miesiące, zakup wyposażenia oraz dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb dzieci.

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności
do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia u 43 osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach, zapewnienie przez 23 miesiące bieżącego funkcjonowania placówki, co ułatwi rodzicom/opiekun prawnym dzieci wejście / powrót na rynek pracy lub aktywne jej poszukiwanie.

 

Całkowita wartość projektu:

1 972 666,19 PLN

Kwota dofinansowania:

1 795 126,20 PLN

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Lp.

Data

Opis działania

1

11.2019 r.

Zakończenie etapu adaptacji budynku na potrzeby funkcjonowania nowego żłobka

2

01-02.2020 r.

Nabór na wolne stanowiska w żłobku:

-        opiekunki/opiekuna dziecięcego,

-        kucharki/kucharza,

-        pomocy kuchennej

-        pielęgniarki/rza, położnej/nego.

3

02.2020 r.

Zawarcie umów  z nową kadrą

4

02.2020 r.

Zakup mebli i wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu

5

02.2020 r.

Rozpoczęcie prowadzenia żłobka.

6

03.2020 r.

Podpisanie umowy zlecenie nr 1/2020 z pielęgniarką.

7

21.05.2020 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

nr RPLD.10.01.00-10-C009/19-00

8

02.2020 r. – 12. 2021 r.

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, promocja projektu

 

 

Zmiana Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie


Informujemy, że nastąpiła zmiana Regulamin Uczestnika w Projekcie pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.Z poważaniem
Burmistrz Miasta Ilona SkiporRegulamin Uczestnika w Projekcie do pobrania TUTAJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej