Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach

 

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków budżetu Państwa.

W ramach projektu utworzono 43 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim Maluch w Brzezinach poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki przez 23 miesiące, zakup wyposażenia oraz dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb dzieci.

Głównym celem projektu było osiągniecie wzrostu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia u 43 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

-  utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach w okresie od 04.11.2019 roku do 31.12.2021 roku,

- zapewnienie przez 23 miesiące (01.02.2020-31.12.2021) bieżącego funkcjonowania placówki,

co miało ułatwić rodzicom/opiekun prawnym dzieci wejście, powrót na rynek pracy lub aktywne jej poszukiwanie.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do osiągniecia poniżej przedstawionych wskaźników: