Wiadomości

 • UWAGA MIESZKAŃCY calendar 29-11-2022

  Przypominamy, że jutro tj. 30 listopada br. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Wniosku  złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57.
  Natomiast wnioski o zakup preferencyjny węgla (I tura dot. 2022 r.) można składać m.in. w budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, na parterze. Punkt jest otwarty w godzinach 8.30.- 15.00. Prosimy o składanie wniosków do 16 grudnia br., ponieważ potrzebny jest czas na weryfikacje wniosku oraz dokonanie zakupu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 28-11-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 26 października 2022 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat dla mieszkańców Brzezin zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach calendar 10-11-2022

  Szanowni Państwo,

  Informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Miasto Brzeziny przystąpiło do rządowego programu dystrybucji węgla, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dodatek węglowy calendar 04-11-2022

  Informuję , że nowelizacja ustawy o dodatku węglowym która weszła życiem w dniu 3 listopada 2022 roku wprowadziła możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych (preferencyjny zakup węgla) calendar 04-11-2022

  Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Brzeziny informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap! calendar 22-10-2022

  Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • AZBEST- Pilne! calendar 07-10-2022

  Burmistrz Miasta realizuje zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
  z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Brzeziny. Ponieważ jeden z mieszkańców zrezygnował z usługi, możemy w to miejsce zlecić firmie wykonanie usługi z dodatkowych adresów. Dlatego też prosimy mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, celem złożenia odpowiedniego wniosku. Usługa będzie zrealizowana do 15 listopada br.
  Z tytułu pozbycia się wyrobów azbestowych nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MIEŚCIE BRZEZINY calendar 06-10-2022

  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W MIEŚCIE BRZEZINY

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy calendar 29-08-2022

  Transmisja będzie dostępna w portalu https://portal.posiedzenia.pl/brzeziny?

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY calendar 16-08-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYŁOZENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO!!! calendar 11-08-2022

  OBWIESZCZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach calendar 28-07-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Centralna Ewidencjia Emisyjności Budynków calendar 06-06-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dzieje się w mieście calendar 17-05-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Życzenia Świąteczne calendar 31-03-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych calendar 16-03-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Być jak Ignacy” w Jedynce calendar 22-02-2022

  W tym roku szkolnym koło naukowe ,,Młodych Odkrywców” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach pod kierunkiem pani Eweliny Augustowskiej – Katprzyk realizuje VI edycję programu naukowego „Być jak Ignacy”. Jest to program edukacyjny Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, który został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Tajemnicze zniknięcie Ignacego”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • calendar 24-01-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zmiana Organizacji -ul. Lasockich, ul. Mickiewicza calendar 24-01-2022

  Miasto Brzeziny informuje, iż w związku z budową nowego kanału deszczowego od dnia 26.01.2022 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic Staszica, Mickiewicza i Lasockich. Ulica Mickiewicza pozostanie na około trzy miesiące zamknięta, wjazd na nią będzie możliwy tylko dla mieszkańców i w celach gospodarczych od strony ul. Staszica, która zostanie zmieniona na drogę dwukierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach, z wyłączeniem pojazdów zaopatrzenia na czas wyładunku. Wyjazd z ulicy Staszica będzie możliwy tylko w prawo w ul. Jana Pawła II.

  Przestanie również funkcjonować przystanek autobusowy przy ul. Lasockich/Targowisko - prosimy o sprawdzenie zmiany tras busów bezpośrednio u przewoźników.

  Budujemy dla Was! Za utrudnienia przepraszamy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja - dodatek osłonowy calendar 14-01-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że od 14 stycznia 2022r. można  składać wnioski o wypłatę nowego świadczenia  – dodatku osłonowego.

  Prowadzeniem postępowań w sprawie dodatku osłonowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej