Wiadomości

INFORMACJA

calendar 24-09-2021

W dniu 20 września 2021 roku Burmistrz Miasta Brzeziny podpisała umowę z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinasowanie ze środków WFGOŚ i GW w Łodzi nr 289/ZI/P/2021 w formie pożyczki, na realizację zadania: „Zakup rębaka mobilnego na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzezinach”.

Koszt zakupu 104 550,00 zł.

Zakupione urządzenie może być wykorzystywane do prac porządkowych i utrzymaniowych skrajni pasa drogowego dróg gminnych. Zakupione urządzenie zamierzamy wykorzystywać do wielu prac na terenie miasta. Dzięki funkcji mobilności, rębak będzie mógł być używany  w różnych częściach miasta i do różnych prac.  Urządzenie posiada swój silnik, przez co jest niezależne od innych urządzeń.

Ponadto zakupione urządzenie usprawni nam prace na terenach zielonych. Wykorzystanie rębaka do prac porządkowych oszczędzi mnóstwo czasu i wysiłku przy porządkowaniu gałęzi czy pniaków.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej