Wiadomości

VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Być jak Ignacy” w Jedynce

calendar 22-02-2022

Celem konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej,
b) rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
c) popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców
oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
d) popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
e) kształtowanie postaw patriotycznych,
f) promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.
Uczniowie muszą rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia bohatera programu – Ignacego, co wiąże się ze zrealizowaniem zadań z ośmiu etapów tematycznych, które dotyczą odpowiednio:
•    podróży badawczych i nawigacji,
•    początków lotnictwa,
•    mózgu, nauki i informacji,
•    badań przyrody,
•    wielkich konstrukcji i maszyn prostych,
•    czasu, badania przeszłości i przyszłości,
•    badań kosmosu,
•    wynalazków Ignacego Łukasiewicza.

Uczniowie do tej pory w ramach programu zapoznali się z historią lotnictwa i pojęciem aerodynamiki, silnikami odrzutowymi i rakietami, budową i funkcjami mózgu, rodzajami i zasadą działania maszyn prostych, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat parków narodowych.
Wykonali następujące zadania projektowe:
•    modele kompasów,
•    mapę myśli dotyczącą budowy i funkcji mózgu,
•    modele latających samolotów,
•    album bioróżnorodności,
•    modele maszyn prostych, działających na zasadzie dźwigni dwustronnej m.in. kołowrót do opuszczania mostu, kołowrót w studni, żuraw, wagi szalkowe, a także trebusz.
W ramach konkursu uczniowie starają się o uzyskanie tytułu ,,Naukowej Szkoły Ignacego”. Wykonują różne zadania, za które otrzymują punkty na platformie programu. Rozwiązują ćwiczenia interaktywne, oglądają ciekawe animacje i filmy edukacyjne.
Końcowym etapem działań będzie wykonanie pracy konkursowej dotyczącej jednego z ośmiu etapów programu.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej