Wiadomości

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

calendar 16-03-2022
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej