Wiadomości

Centralna Ewidencjia Emisyjności Budynków

calendar 06-06-2022
Centralna Ewidencjia Emisyjności Budynków


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej