Wiadomości

AZBEST- Pilne!

calendar 07-10-2022

Szanowni mieszkańcy Brzezin.

Burmistrz Miasta realizuje zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Brzeziny. Ponieważ jeden z mieszkańców zrezygnował z usługi, możemy w to miejsce zlecić firmie wykonanie usługi z dodatkowych adresów. Dlatego też prosimy mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, celem złożenia odpowiedniego wniosku. Usługa będzie zrealizowana do 15 listopada br.
Z tytułu pozbycia się wyrobów azbestowych nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.

Na zgłoszenia oczekujemy do 11 października 2022 r. w siedzibie Urzędu pok. 305 lub pod numerem telefonu 46 8742667.

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia

 Urzędu Miasta BrzezinyWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej