Wiadomości

Poznaj Polskę

calendar 15-12-2022

Łączna koszt 17 wycieczek edukacyjnych wyniósł 213 090,00 zł, z których kwota przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki środków wyniosła 120 000,00 zł,  a udział własny pochodzący z wpłat rodziców 93 090,00 zł
Dofinansowanie otrzymało wszystkie 17 wniosków złożonych przez  dyrektorów wszystkich trzech szkół podstawowych z terenu Miasta Brzeziny.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł na organizację 6 wycieczek.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na organizację 5 wycieczek.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na organizację 6 wycieczek.
Z wycieczek dofinansowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w II półroczu 2022 r. skorzystało łącznie ponad 600 uczniów szkół podstawowych.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Nadmienić należy, że Miasto Brzeziny już po raz trzeci wnioskowało o dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i po raz trzeci otrzymało dofinansowanie.  WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej