Wiadomości

Komunikat dla mieszkańców Brzezin zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

calendar 17-01-2023

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i złoży oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane sortymenty, na które złożyliśmy zapotrzebowanie, to ekogroszek/groszek oraz węgiel gruby:orzech, kostka. (węgiel nie będzie workowany);
2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 3 tony w sezonie grzewczym 2022/2023:
3. Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1949,00 zł brutto;
4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór będzie dostępny na stronie www.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny.

Wnioski można złożyć:
- za pomocą Platformy ePUAP (/skrzynka podawcza /ePUAP 1021011/SkrytkaESP),
- osobiście w punkcie przyjęć wniosków, który zostanie uruchomiony od 15 listopada br,
i będzie się znajdował w budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, na parterze. Punkt będzie otwarty w godzinach 10.00.- 14.00.
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia lub przyznania na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony sortyment oraz terminie dokonania wpłaty na wskazane konto Miasta Brzeziny.  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę,
na podstawie której będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Miasta Brzeziny.
Uwaga!   Urząd Miasta nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie miasta.

Informujemy też, że trwają jeszcze prace nad umową między Miastem a lokalnymi przedsiębiorcami, którzy udostępnią będą prowadzić dystrybucje węgla na terenie miasta.
Obecnie oczekujemy na kontakt z dostawcą rządowym paliwa stałego, zwanym podmiotem wprowadzającym, który sprzedawać będzie nam węgiel z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, na przesłanie projektu umowy ramowej.  
Znając cenę zakupu węgla od podmiotu i koszt transportu węgla do składu na terenie naszego miasta, będziemy mogli oszacować cenę tony węgla dla naszych Mieszkańców. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu I transzy paliwa stałego, przystąpimy do realizacji złożonych wniosków.  
Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Miasta Brzeziny. Informacje dostępne będą również w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny.

Wzór wniosku:

wersja w formacie pdfWięcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnegoWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej