Wiadomości

Nie zwlekaj! Podłącz się do sieci kanalizacji sanitarnej!

calendar 07-03-2023

Burmistrz Miasta Brzeziny i Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Brzezinach zapraszają mieszkańców miasta na spotkanie, w sprawie możliwości uzyskania dotacji na wykonanie podłączenia budynków jednorodzinnych do sieci kanalizacji sanitarnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych- III edycja”. ”
Termin spotkania: 14 marca 2023 r. godzina 17.00
Miejsce spotkania: sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Brzeziny.
Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko zapoznania się z zasadami udzielenia dofinansowania, ale również poznać szacunkowe koszty wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Pracownicy ZUK sp. z o.o. określą wstępnie warunki techniczne do podłączenia danej nieruchomości.
Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika
z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Dlatego też zapraszamy szczególnie  mieszkańców ulicy Małczewskiej, Leśnej, Okrzei, Świętej Anny, Południowej oraz wszystkich, którzy dotychczas nie podłączyli się do kanalizacji, a mają taką możliwość z uwagi na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej