Wiadomości

Zmiana w nazewnictwie Brzezin

calendar 31-12-2013
Zmiana w nazewnictwie Brzezin

Od 1 stycznia 2014 roku dotychczasowa nazwa Gmina Miasto Brzeziny została zastąpiona nazwą Miasto Brzeziny. Jest to skutek uchwały Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miasto Brzeziny, która po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.

Uchwała została podjęta z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty.

 

„Rocznica jest bardzo dobrym momentem, aby powrócić do dawnej nazwy. W latach 90-tych, uchwalając statut jednostki samorządu terytorialnego, zdecydowano, że w nazwie będzie to gmina, jednak ja uważam, że Brzeziny, podobnie jak i inne mniejsze miasta, powinno nazywać się miastem. I nasze miasto na taką nazwę zasługuje, biorąc pod uwagę chociażby wielowiekową historię" - stwierdza burmistrz Marcin Pluta.  

 

"Dziękuję Radzie Miasta i przewodniczącemu Rady za poparcie mojej inicjatywy. Moje podziękowania są tym większe, że proponowana zmiana została przez Radę przyjęta jednogłośnie” – dodaje burmistrz Pluta.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej