Wiadomości

Oświatowa konferencja w Brzezinach

calendar 03-02-2017
Oświatowa konferencja w Brzezinach

3 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbyła się konferencja podsumowująca reformę oświaty wprowadzoną w szkołach podległych miastu Brzeziny. W spotkaniu udział wzięli Elżbieta Ratyńska – łódzki wicekurator oświaty, Irena Maria Lesiak – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach, Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, doradca wojewody Marcin Kosiorek oraz burmistrz Brzezin Marcin Pluta.

 

Przed podjęciem uchwały w sprawie projektu sieci szkół wśród rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli i  rodziców uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum  przeprowadzono ankiety w których ponad połowa osób opowiedziała się za wygaszeniem gimnazjum i przekształceniem dotychczas istniejących szkół  podstawowych z 6- letnich w 8- letnie, pozostałe głosy rozbiły się pomiędzy wariantami zakładającymi utworzenie nowej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi z możliwością przenoszenie oddziałów z istniejących podstawówek oraz bez tej możliwości. Zaledwie 70 osób opowiedziało się za wariantem zakładającym połączenie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 2 z wygaszanym gimnazjum. Niniejszy wynik konsultacji burmistrz M. Pluta przedstawił na sesji Radzie Miasta, która jednogłośnie opowiedziała się za utworzeniem nowej – trzeciej szkoły podstawowej. Wdrażana reforma jest akceptowana zarówno przez rodziców, nauczycieli jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej