Wiadomości

Roczna narada policji

calendar 09-02-2017
Roczna narada policji

9 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Wśród licznych uczestników byli m. in. z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta Roman Sasin, przewodniczący Rady Powiatu Marian Karsiński, wiceprzewodniczący Rady Bartłomiej Lipski, zastępca burmistrza Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, radni Rady Miasta Brzeziny, przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa, z-ca wójta Leszek Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Rogów Robert Góra, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski, z-ca wójta Gminy Dmosin Arkadiusz Garnys, wiceprzewodniczący Rady Gminy Dmosin Stanisław Kowalik, Dariusz Guzek reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, kierownicy instytucji miejskich i powiatowych, przedstawiciele instytucji urzędów państwowych, dyrektorzy miejskich i powiatowych placówek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z terenu miasta i powiatu. Wszystkich obecnych na uroczystości powitał zastępca komendanta powiatowego policji Piotr Szustowski.

 

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus mówił o popularyzacji bezpieczeństwa i debatach, które w tym celu odbywały się wraz z policjantami m. in. w urzędach, szkołach, świetlicach wiejskich czy na festynach. W kolejnej części wypowiedzi komendant C. Petrus mówił o zasługach i osiągnięciach brzezińskiej policji. Powiat brzeziński znajduje się na czołowym miejscu w województwie łódzkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. W 2016 r. brzezińscy policjanci osiągnęli rekordową wykrywalność 81,4% przy średniej KWP w Łodzi – 61,8%. W trakcie spotkania nagrodzono wielu policjantów za zasługi w różnych dziedzinach pracy policyjnej, ale również prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymał grawerowaną tablicę z podziękowaniami od brzezińskich policjantów za dotychczasową współpracę w propagowaniu bezpieczeństwa.

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące debatę, pracę brzezińskich policjantów oraz spostrzeżenia na temat stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej