Wiadomości

Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci

calendar 01-03-2017
Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci

„Żołnierze Niezłomni” byli żołnierzami powojennego polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Ich działania miały na celu przeciwstawienie się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu ZSRR. Obok wroga zewnętrznego walczyli również z wymierzoną w nich  olbrzymią machiną propagandy Polski Ludowej nazywająca ich „bandami reakcyjnego podziemia” a ludzi działających w organizacjach antykomunistycznych i oddziałach zbrojnych - „wrogami ludu”.

Autorem sformułowania „Żołnierze Wyklęci” jest Leszek Żebrowski, a powstało ono w 1993 roku gdy po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy poświęconej antykomunistycznemu podziemiu zbrojnemu po 1944 r., zorganizowanej w Warszawie. Uczestników ruchu niepodległościowego nazywa się również  „żołnierzami drugiej konspiracji” lub „Żołnierzami Niezłomnymi” a ich liczbę szacuje się na 120 do 180 tysięcy ludzi. Większość ich akcji było wymierzone przeciwko oddziałom zbrojnym UB (Urząd Bezpieczeństwa), KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) czy MO (Milicja Obywatelska).

Żołnierzy Wyklętych dotknęły olbrzymie prześladowania i choć są to nadal szacunki, uważa się że  w walkach z władzą zginęło około 9 tysięcy konspirantów a kolejne kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

Bezsprzecznym jest jednak fakt, iż powojenna konspiracja niepodległościowa i antykomunistyczna była do czasu powstania Solidarności, najliczniejszym ruchem oporu społeczeństwa polskiego przeciw narzuconemu porządki politycznemu. Dzięki działaniom Żołnierzy Wyklętych znacznie opóźniło się utrwalanie systemu komunistycznego w Polsce i do dziś dla wielu środowisk pozostają wzorem postawy patriotycznej.

„Żołnierze Wyklęci” są wielkim przykładem postawy patriotycznej, co dla osób skupionych w naszym Stowarzyszeniu jest niezwykle ważne – mówi Filip Jochman ze Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest dla nas jednym z najważniejszych dni w roku, choć ustanowiono go dopiero w 2011 roku. „Żołnierze Wyklęci" poddawani nieludzkim torturom nigdy się nie ugięli, nikt z nich nigdy nie poprosił władz komunistycznych o łaskę, a co najważniejsze, umierali z hasłem na ustach "Niech żyje Polska!". Myślenie w ostatnich chwilach swego życia o Polsce świadczy o olbrzymim przywiązaniu do tradycji patriotycznych , a ta najwyższa kara spotykała ich tylko za to ,że byli patriotami którzy walczyli o Wolną Polskę najpierw z okupantem Niemieckim, później Sowieckim. Przez wiele dziesięcioleci próbowano deptać pamięć o naszych bohaterach i niestety po dzień dzisiejszy ukazują się szkalujące artykuły na ich temat. Wielu osobom i stowarzyszeniom czy organizacjom, w tym również nam, przypisuje się nieczyste intencje, chęć promocji. W odpowiedzi na to zacytuję słowa kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot” - "Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski - polskiej".  Na szczęście są wśród nas ludzie jak prof. Krzysztof Szwagrzyk – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, a przede wszystkim człowiek, który niestrudzenie od 2003 roku prowadzi poszukiwania osób zamordowanych w okresie stalinowskim na cmentarzach w całej Polsce. Dzięki zespołowi kierowanemu przez profesora na  Cmentarzu Osobowickiego we Wrocławiu ekshumowano szczątki kpt. Włodzimierza Pawłowskiego. Mieliśmy niedawno zaszczyt i przyjemność gościć w Brzezinach Profesora Szwagrzyka, członka Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. To on nam powiedział, że gdyby nie takie oddolnie inicjatywy, które organizuje nasze Stowarzyszenie, to ciężko byłoby ten beton skruszyć ale na szczęście są ludzie, którzy nie pozwolą aby pamięć o bohaterach zginęła. Nasze Stowarzyszenie obchody upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych” w tym roku zapoczątkowało spotkaniem z wcześniej wymienionym prof. Szwagrzykiem, zorganizowanym we współpracy z burmistrzem Brzezin Marcinem Plutą. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny  odbyła się prelekcja poświęcona „Żołnierzom Wyklętym” na którą przyszło bardzo wiele przede wszystkim młodych osób. Zakończeniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie organizowany już po raz trzeci Marsz Pamięci, na który serdecznie zapraszamy. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasze działania – mówił Filip Jochman Członek Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny.

„Cieszy mnie aktywność Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny co dowodzi jak ważne
i potrzebne są akcje oddolne. Nasza współpraca jest bardzo efektywna  dzięki czemu mamy coraz większą liczbę uczestników uroczystości. Jeszcze kilka lat temu w takich wydarzeniach brała udział garstka mieszkańców. Obecnie każde organizowane wspólnie wydarzenie gromadzi zdecydowanie większa grupę ludzi. Przykładem może być ostatnia wystawa w Muzeum Regionalnym w Brzezinach poświęcona Armii Krajowej, która zgromadziła największe audytorium w historii wszystkich naszych wystaw. Od momentu objęcia przez mnie funkcji Burmistrza Miasta Brzeziny przywracamy pamięć o ludziach oddających życie, najcenniejszy dar, za suwerenność ojczyzny. W tym miejscu pragnę podziękować mojemu pierwszemu doradcy Panu Krzysztofowi Kotyni, za ciężką pracę pozwalającą zrealizować wiele inicjatyw patriotycznych. Swoje działania zaczynaliśmy gdy nie było jeszcze w Brzezinach takiej organizacji jak Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny, którego członkiem jest, wśród wielu innych wspaniałych ludzi, Pan Kotynia. Ważnym jest również, iż posłowie ziemi łódzkiej aktywnie włączają się w proces przywracania pamięci. Jednym z nich jest poseł Waldemar Buda organizator konkursów wiedzy historycznej o „Żołnierzach Wyklętych”, których aktywnymi uczestnikami są uczniowie brzezińskich szkół – mówi Burmistrz Marcin Pluta.

„Wszystko co obecnie należy robić to naśladować, realizować testament jaki swymi czynami i śmiercią pozostawili nam wielcy patrioci – „Żołnierze Niezłomni” – powiedział Burmistrz Brzezin Marcin Pluta.

Cały artykuł przeczytacie Państwo w Brzezińskim Informatorze Samorządowym.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej