Wiadomości

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

calendar 14-04-2017
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

We wtorek 11 kwietnia Burmistrza Marcin Pluta reprezentował nasze miasto jako prelegent na ogólnopolskiej debacie dotyczącej klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, która odbyła się w siedzibie Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Celem debaty była wymiana doświadczeń dotyczących poprawy sytuacji na rynku pracy osób z grup defaworyzowanych. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania wyników kontroli NIK dotyczących oceny działań podejmowanych na rzecz zwiększania skali stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej