Wiadomości

Park Miejski w nowym świetle

calendar 14-04-2017
Park Miejski w nowym świetle

We wtorek 11 kwietnia br. w ramach realizacji projektu rewaloryzacji parku miejskiego odbyła się prezentacja mająca na celu wybór rodzajów i natężenia punktów świetlnych. Jest to kolejny etap realizacji dużego przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją naszego parku, której koszt w 83,7% zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz RPO.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej