Wiadomości

Konsultacje społeczne w Mieście Brzeziny

calendar 09-06-2017
Konsultacje społeczne w Mieście Brzeziny

Burmistrz Miasta informuje, ze trwają konsultacje społeczne m.in. w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. Obecnie jesteśmy po pierwszym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 29 maja 2017 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Brzeziny. Przed mieszkańcami jeszcze dwa spotkania warsztatowe w tym przedmiocie oraz 6 spotkań w terenie po delimitacji obszarów zagrożonych degradacją społeczną i infrastrukturalną.

 

Ponadto Burmistrz Miasta planuje w pierwszych dniach czerwca br. uruchomić konsultacje społeczne w następujących sprawach: „Strefa Inwestycyjna”, „Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna”, „Przebudowa rynku miejskiego, pod nazwą – RYNEK OD NOVA”, „Podział Miasta Brzeziny na osiedla”. Konsultacje poprzedzone zostaną krótką akcją informacyjną, mającą na celu przekazanie podstawowych wiadomości o konsultowanych przedsięwzięciach, a następnie udostępnione zostanie multimedialne narzędzie konsultacyjne na stronie internetowej Miasta Brzeziny. Dodatkowo w dniach 10 i 11 czerwca planowane są spotkania z mieszkańcami w trakcie Dni Brzezin 2017. W tym celu w specjalnie ustawionym namiocie udostępnione zostaną ankiety i urny do głosowania. Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

 

Narzędzie konsultacyjne zawierające bazę wiedzy na temat każdego z realizowanych tematów konsultacji społecznych znajduje się pod adresem http://miastoodnova.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jego funkcjonowaniem.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej