Wiadomości

Wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe Miasta Brzeziny za rok 2016

calendar 10-07-2017
Wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe Miasta Brzeziny za rok 2016

W czasie ostatniej XLI sesji rady Miasta Brzeziny odbyło się przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za rok 2016 poprzedzające procedurę udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

Absolutorium to forma akceptacji wykonania budżetu organu wykonawczego (w tym przypadku burmistrzowi) przez Radę Miasta bezwzględną większością głosów. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 10 radnych, stosunkiem głosów 8 - za, 1 - wstrzymujący się i 1 - przeciw Rada Miasta Brzeziny udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

 

--
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2016.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej